Naszym głównym na ten moment postulatem jest:

Włączenie taksówkarzy w grupę przedsiębiorców mających otrzymać wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej nazywanej potocznie „Tarczą 6.0”

Uzasadnienie:
Wprowadzone przez rząd obostrzenia w postaci zamknięcia lokali gastronomicznych, kin, dyskotek, pubów, a także szkół i uczelni wyższych w sposób znaczący, bo aż o 90% zredukowało przychody uzyskiwane przez taksówkarzy. W związku z ograniczonym przemieszczaniem się ludzi ilość klientów korzystających z usług taksówek spadła w sposób bardzo znaczący.


Kolejnymi postulatami branży są także:

  1. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. uregulowań prawnych dla pośredników wydających zlecenia nielegalnym przewoźnikom.
  2. Przywrócenie egzaminów ze znajomości topografii miasta oraz przepisów prawa miejscowego.
  3. Skuteczna egzekucja obowiązującego prawa przez służby w zakresie ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów prawa pracy i kodeksu skarbowego. Jedna usługa – jedno prawo dla wszystkich.
  4. Powołanie zespołu roboczego w skład którego wejdą również przedstawiciele branży taxi, którego celem byłoby przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
  5. Wprowadzenie dla kandydatów na taksówkarzy, będących obcokrajowcami obowiązku uzyskania polskiego prawa jazdy oraz zaświadczenia niekaralności z kraju swojego pochodzenia.

Uzasadnienie:
Proponowane zmiany uszczelnią rynek usług transportowych niwelując w ten sposób zjawisko tzw. „szarej strefy”, a także podniosą jakość usług świadczonych przez taksówkarzy w związku ze zwiększeniem wymogów formalnych w zakresie kwalifikacji zawodowych co w sposób wymierny przełoży się na bezpieczeństwo pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.